Εγγραφή | Όροι Συμμετοχής

1. Aκυρωτική Πολιτική

 

Ολοκλήρωση Πληρωμών : η εξόφληση του συνολικού ποσού του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική, ακόμα και σε περιπτώσεις απουσιών ή διακοπής της παρακολούθησης με απόφαση και ευθύνη του μαθητή. 

Επιστροφή Χρημάτων : μετά την εγγραφή, δεν επιστρέφεται κανένα χρηματικό ποσό (επιμέρους ή όλο το καταβληθέν) για κανένα λόγο, ενώ η ισχύς κάθε πληρωμής δεν μετακυλίεται χρονικά ώστε να συμψηφιστεί με την πληρωμή κάποιας άλλης μελλοντικής δραστηριότητας

Υπαιτιότητα της Ομάδας : μόνον για λόγους διακοπής ή ακύρωσης του εργαστηρίου με αποκλειστική ευθύνη της ομάδας, επιστρέφεται όλο το καταβληθέν ποσό στον μαθητή.

2. Παραστατικό Πληρωμής

 

Η απόδειξη πληρωμής της εγγραφής παραδίδεται από την γραμματεία στους συμμετέχοντες την ημέρα έναρξης του εργαστηρίου. Για τις 3 μηνιαίες δόσεις των πληρωμών εκδίδεται μία συγκεντρωτική απόδειξη κατά την εξόφληση στο τέλος. Όσοι επιθυμούν την έκδοση τιμολογίου αντί αποδείξεως, επιβαρύνονται με το προβλεπόμενο ΦΠΑ.

3. Συμμετοχή στις Παραστάσεις

 

Αρνητική Δηλώση Συμμετοχής σε Παράσταση : Η συμμετοχή των μαθητών στην παράσταση του εργαστηρίου είναι προεραιτική. Κάθε αρνητική επιθυμία δηλώνεται εξ αρχής (την 28/1/18) με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, ο οποίος συμπληρώνει και παραδίδει υπογεγραμμένο το σχετικό εντύπο που διατίθεται στην γραμματεία. 

Συμπλήρωση Εντύπων (γενικά) : Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, κάθε μαθητής που επιθυμεί να συμμετέχει στην παράσταση του εργαστηρίου, είναι απαραίτητο να συμπληρώσει και να υπογράψει διαδικαστικά έντυπα τυπικού χαρακτήρα

4. Ολοκλήρωση Εργαστηριακού Κύκλου

 

Η ολοκλήρωση όλου του εργαστηριακού κύκλου των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε αίτημα για κατάτμηση ή περιορισμένη παρακολούθηση του κύκλου των μαθημάτων δεν γίνεται αποδεκτό

5. Φωτο-Βιντεοσκόπηση

 

Πνευματικά Δικαιώματα. Κάθε συμμετέχων με την εγγραφή του αποδέχεται ότι το Καλλιτεχνικό Δίκτυο NorForSale ότι :

> σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα του Νόμου 2472/1997 διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα για προωθητικές ενέργειες του

> διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης και αποκλειστικής χρήσης-προβολής του υλικού, λαμβάνοντας υπόψιν κάθε κανόνα που αφορά στην ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το φωτογραφικό υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της.

> η ιδιωτική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση δεν επιτρέπεται καθόλη την διάρκεια του εργαστηρίου. Το εργαστήριο καλύπτεται φωτογραφικά και βιντεοσκοπικά μόνον από επαγγελματίες της ομάδας

Stefanos Manos

Στέφανος Κυριακόπουλος | Μάνος Μεγαλούδης

xenitopoulos1

Χρήστος Ξενιτόπουλος

-Διάθεση Φωτογραφικού Υλικού: Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, επιλεγμένο και υδατογραφημένο με το λογότυπο της ομάδας φωτογραφικό υλικό αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. 
 

Διάθεση Βιντεοσκοπού Υλικού:   Το βίντεο της παράστασηςκατασκευάζεται και θα διατείθεται προς πώληση στους ενδιαφερόμενους με την προυπόθεση ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι επαρκής ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της λήψης και επεξεργασίας.  Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν το βίντεο, είναι απαραίτητο να το δηλώσουν στην γραμματεία από την ημέρα έναρξης του εργαστηρίου έως το αργότερο 30 ημέρες πριν την πρεμιέρα


 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner