Εργαστήρι '19 | Όροι Συμμετοχής

1. Aκυρωτική Πολιτική

Επιστροφή Χρημάτων : μετά την εγγραφή ή την μηνιαία πληρωμή, δεν επιστρέφεται κανένα χρηματικό ποσό (επιμέρους ή όλο το καταβληθέν) για κανένα λόγο. Η ισχύς κάθε πληρωμής δεν μετακυλίεται χρονικά και δεν συμψηφίζεται με την πληρωμή οποιασδήποτε άλλης μελλοντικής δραστηριότητας.

Υπαιτιότητα της Ομάδας : μόνον για λόγους διακοπής ή ακύρωσης του εργαστηρίου με αποκλειστική ευθύνη της ομάδας, επιστρέφεται όλο το καταβληθέν ποσό στον μαθητή.

2. Παραστατικό Πληρωμής

 

Το παραστατικό πληρωμής της εγγραφής παραδίδεται από την γραμματεία στους συμμετέχοντες την ημέρα έναρξης του εργαστηρίου. Για τις μηνιαίες δόσεις των πληρωμών εκδίδεται ένα συγκεντρωτικό παραστατικό στα στοιχεία του μαθητή κατά την εξόφληση (στο τέλος του εργαστηρίου). 

3. Συμπλήρωση Εντύπων

 

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, οι μαθητές είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και να υπογράψουν διαδικαστικά έντυπα τυπικού χαρακτήρα.

4. Ολοκλήρωση Εργαστηριακού Κύκλου

 

Η ολοκλήρωση όλου του εργαστηριακού κύκλου των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε αίτημα για κατάτμηση ή περιορισμένη παρακολούθηση του κύκλου των μαθημάτων δεν γίνεται αποδεκτό.

5. Φωτο-Βιντεοσκόπηση

 

Πνευματικά Δικαιώματα. Κάθε συμμετέχων με την εγγραφή του αποδέχεται ότι το Καλλιτεχνικό Δίκτυο NorForSale ότι :

> σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα του Νόμου 2472/1997 διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα για προωθητικές ενέργειες του.

> διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης και αποκλειστικής χρήσης-προβολής του υλικού, λαμβάνοντας υπόψιν κάθε κανόνα που αφορά στην ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το φωτογραφικό υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του.

> η ιδιωτική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση δεν επιτρέπεται καθόλη την διάρκεια του εργαστηρίου. Το εργαστήριο καλύπτεται φωτογραφικά και βιντεοσκοπικά μόνον από επαγγελματίες της ομάδας.

Stefanos Manos

Στέφανος Κυριακόπουλος | Μάνος Μεγαλούδης

xenitopoulos1

Χρήστος Ξενιτόπουλος

Διάθεση Φωτογραφικού Υλικού: Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, επιλεγμένο και υδατογραφημένο με το λογότυπο της ομάδας φωτογραφικό υλικό αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. 
 

Διάθεση Βιντεοσκοπού Υλικού:   Το βίντεο του εργαστηρίου ή της παράστασης κατασκευάζεται και διατίθεται προς πώληση στους ενδιαφερόμενους με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι επαρκής ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της λήψης και επεξεργασίας.  Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν το βίντεο, είναι απαραίτητο να το δηλώσουν στην γραμματεία.

 


 

epistrofi1

 

 

e-max.it: your social media marketing partner