Επίπεδο Τεχνικής

 Photo1 947X288
 

Δήλωση Μαθητή

 
Κατά την εγγραφή σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε :
>  τεχνικό επίπεδο στον σύγχρονο χορό και στο θέατρο αντίστοιχα (αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο)
>  βασική επιλογή του προγράμματος εκπαίδευσης (μία επιλογή μεταξύ του Π.1, Π.2, Π3, Π.4)
>  εναλλακτικές επιλογές προγραμμάτων εκπαίδευσης (προαιρετικά). Πέραν της βασικής επιλογής, δηλώστε όποια άλλη κατάλληλη για εσάς. Μπορείτε περισσότερες από  μία επιλογές μεταξύ του Π.1, Π.2, Π3, Π.4. Δηλώνοντας εναλλακτικές επιλογές βοηθάτε ώστε να ενταχθείτε στο καταλληλότερο τμήμα για το δικό σας τεχνικό επίπεδο. 
 

Διαδικασία Αξιολόγησης

 

Κατά την έναρξη των μαθημάτων του εργαστηρίου, εντός του πλαισίου του μαθήματος και όχι υπό την μορφή audition, οι εκπαιδευτές αξιολογούν και επιβεβαιώνουν την ομοιογένεια του τμήματος ως προς το επίπεδο τεχνικής των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω μιας χαλαρής διαδικασίας μαθήματος.

Για όσα επίπεδα αποκλίνουν από τον μέσο όρο του τμήματος, οι μαθητές με την σύμφωνη γνώμη τους μετακινούνται σε άλλο πρόγραμμα κατάλληλου τμήματος (ενεργοποιώντας την εναλλακτική επιλογή προγράμματος του μαθητή).

Για κάθε μετακίνηση που δεν είναι εφικτή, η ομάδα επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί ένταξη μαθητή στο εργαστήριο, επιστρέφοντας την προκαταβολή του. 

Υλικό Προετοιμασίας

 

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσέλθουν προετοιμασμένοι με το παρακάτω υλικό που θα έχουν αποστηθίσει : 

ένα κείμενο της αρεσκείας τους (min 10 σειρών σελίδας Α4)

ένα ποίημα της αρεσκείας τους (min 15 στίχων)

ένα τραγούδι της αρεσκείας τους κατά προτίμηση από την ελληνική παράδοση (π.χ νανούρισμα)

 

 
e-max.it: your social media marketing partner