«Έρημος» (2013-2014)

«Η Νύχτα» (2009-2010)

«Πεθαίνω σα Χώρα» (2012-13)