Τεχνικό Επίπεδο Τμημάτων

Αξιολόγηση

 

Στα αρχικά μαθήματα οι εκπαιδευτές κάνουν μία τελική αξιολόγηση του τεχνικού επιπέδου των μαθητών ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα τμήματα έχουν όμοια επίπεδα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω μιας χαλαρής διαδικασίας, εντός του πλαισίου του μαθήματος και όχι υπό την μορφή audition.

Για όσα επίπεδα αποκλίνουν από τον μέσο όρο του τμήματος, οι μαθητές μετακινούνται σε αλλο πρόγραμμα κατάλληλου τμήματος (χρησιμοποιώντας την εναλλακτικής επιλογή δήλωσης προγράματος του μαθητή).

Για κάθε μετακίνηση που δεν είναι εφικτή, η ομάδα επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί ένταξη μαθητή στο εργαστήριο, επιστρέφοντας την προκαταβολή του. 

Υλικό Προετοιμασίας

 

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσέλθουν προετοιμασμένοι με το παρακάτω υλικό που θα έχουν αποστηθίσει : 

>  ένα κείμενο της αρεσκείας τους (min 10 σειρών σελίδας Α4)

>  ένα ποίημα της αρεσκείας τους (min 15 στίχων)

>  ένα τραγούδι της αρεσκείας τους κατά προτίμηση από την ελληνική παράδοση (π.χ νανούρισμα)

 

 
 
e-max.it: your social media marketing partner