Χοροθέατρο με τον Γιάννη Μάντση (12.3.17)

-

" Το έξυπνο σώμα στο θέατρο "

 

Περιγραφή : Το σώμα δεν έχει τίποτα να μάθει, έχει μόνον να θυμηθεί... Το σεμινάριο αποτελεί ένα δείγμα χοροθεατρικής εμπειρίας που σκοπό έχει να ερεθίσει τους συμμετέχοντες προς την ελεύθερη δημιουργική και κινητική έκφραση. Βοηθάει να ξεπεραστούν αντιστάσεις και φραγμοί, ώστε να εκτεθεί αβίαστα ο έξυπνος (ξύπνιος = αφυπνισμένος) και εν εγρηγόρσει εαυτός, μέσα από τους ευγενείς μηχανισμούς της τέχνης. Στόχος είναι η σύνδεση της δημιουργικής δράσης με την αναδυόμενη χαρά. Ουσιαστικά μία πράξη αυστηρώς καλλιτεχνική. Στο σεμινάριο θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές σύγχρονου χορού, υποκριτικής και αυτοσχεδιασμού.

Που απευθύνεται : Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές, ηθοποιούς, σπουδαστές παραστατικών τεχνών και σε όσους έχουν ασχοληθεί με οποιοδήποτε σχετικό είδος σωματικής άσκησης (χορό, πολεμικές τέχνες κλπ). 

 

Μια αίσθηση από το σεμινάριο