Χοροθεατρικά Εργαστήρια (γενικά)

lab18 947Χ288

Λίγα λόγια ...

 ρόκειΠα

Τα εργαστήρια είναι μία διοργάνωση μαθημάτων μετεκπαίδευσης για τμήματα προχωρημένης τεχνικής και βασικής εκπαίδευσης για αρχάριους στην ερμηνευτική διαδικασία. Είναι ολοκληρωμένοι κύκλοι εκπαίδευσης στις παραστατικές τέχνες που συνήθως ολοκληρώνονται με την συμμετοχή των μαθητών σε παραστάσεις. Συνδυάζουν τον χορό, το θέατρο, και την μουσική κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τρεις τέχνες ν' αποτελούν ένα συμπαγές αδιάσπαστο κράμα, όπου ο μαθητής ενσωματώνεται σταδιακά και συνειδητά.

Το θεατρικό κειμένο αξιοποποιείται εκπαιδευτικά για να προσεγγίσουμε ερευνητικά θεματικές εργαστηριακές ενότητες όπως η  εμβάθυνση στο θεατρικό χρόνο, η ανάπτυξη του συγκρουσιακού στοιχείου του ρόλου, ο μετασχηματισμός της ενεργητικής φαντασίας, ο ρεαλισμός και η συμβολική και λυρική πράξη, τo παιχνίδι ως μετουσιωμένη θεατρική πράξη.

Τα μαθήματα των εργαστηρίων άλλοτε στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνικής και άλλοτε αξιοποιούν κατά μέγιστο τρόπο την όποια υπάρχουσα (προχωρημένου ή αρχάριου επιπέδου αναλόγως του τμήματος).

Επόμενα | Προηγούμενα Εργαστήρια

--------