Σεμινάριο Partnering με την Αναστασία Μπρουζιώτη - 21/2/16

" Σωματικοί Διάλογοι "

Περιγραφή : Το σεμινάριο βασίζεται στην σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα σε δύο σώματα που κινούνται στον χώρο διατηρώντας συνέχεια την επαφή μεταξύ τους και χτίζοντας εμπιστοσύνη μέσω της επικοινωνίας, προσφοράς, συντονισμού, συγχρονισμού, κοινού ρυθμύ και αίσθησης.

Δομή Σεμιναρίου : Στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια και δουλεύουν κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες. Σκοπός είναι να κινηθούμε στον χώρο και να μάθουμε να «ακούμε» τον συγχορευτή μας δημιουργώντας έναν δυνατό μηχανισμό. Με αυτό τον τρόπο ανακαλύπτουμε και μελετούμε πως η κίνηση μεταμορφώνεται σε χορό και πόσο σημαντική είναι η σχέση που «χτίζεται» ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα βασιστούμε σε στοιχεία partnering και contact improvisation. Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες μελετούν την σύνθεση κίνησης. Κάθε ζευγάρι δημιουργεί μία μικρή χορογραφία βασισμένη στην δουλειά που έχει προηγηθεί με την βοήθεια και την καθοδήγηση της εισηγήτριας του σεμιναρίου

Που απευθύνεται : Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές, ηθοποιούς, σπουδαστές παραστατικών τεχνών και σε όσους έχουν ασχοληθεί με οποιοδήποτε άλλο είδος σχετικής σωματικής άσκησης (χορός, πολεμικές τέχνες κλπ). 

Αναστασία Μπρουζιώτη