Προετοιμασία Μαθητών

 Photo2 947X288
 

Υλικό Προετοιμασίας

 

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να προσέλθουν προετοιμασμένοι (χωρίς κανένα άγχος) με το παρακάτω υλικό :

(α) Κείμενο
 

Αποστίθηση ενός κείμενου της αρεσκείας τους. Το κείμενο θα είναι θεατρικό μεταφρασμένο από αρχαία τραγωδία (min 6 σειρών). Προτείνεται κείμενο από τις Τρωάδες του Ευριπίδη σε μετάφραση Μιχάλης Κακογιάννης.

(β) Παραδοσιακό Τραγούδι
 

Επιλέξτε και μάθετε ένα τραγούδι :

>  Αλεξαντρής - Παραδοσιακό Θράκης  velos | στίχοιvelos1

>  Της Τριανταφυλιάς τα φύλλα - Παραδοσιακό Μικράς Ασίας velos | στίχοιvelos1

>  Τ' ήθελα και σ' αγαπούσα - Παραδοσιακό Μακεδονίας velos | στίχοιvelos1

>  Συμπεθέρα - Παραδοσιακό Ικαρίας velos | στίχοιvelos1

>   Το πονεμένο στήθος μου - Παραδοσιακό Ανατολικού Αιγαίου velos | στίχοιvelos1

Διαδικασία Αξιολόγησης

 

Κατά την έναρξη των μαθημάτων του εργαστηρίου, εντός του πλαισίου του μαθήματος (και όχι υπό την μορφή audition), οι εκπαιδευτές αξιολογούν και επιβεβαιώνουν την ομοιογένεια του τμήματος ως προς το επίπεδο τεχνικής των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω μιας χαλαρής διαδικασίας μαθήματος.

Για όσα επίπεδα αποκλίνουν από τον μέσο όρο του τμήματος, οι μαθητές μετακινούνται σε άλλο τμήμα καταλληλότερο για αυτούς. Γι αυτό τον λόγο είναι πολύ χρήσιμο κατά την εγγραφή σας να δηλώσετε και τα δύο προγράμματα (Π.1 και Π.2) ώστε η ομάδα να έχει την δυνατότητας αυτής της αλλαγής.

Για κάθε μετακίνηση που δεν είναι εφικτή, η ομάδα επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί την ένταξη μαθητή στο εργαστήριο επιστρέφοντας την προκαταβολή του.


epistrofi1